Ide og motivation  
Design og farver  
Stilperioder  
Kultur og samfund  
Materialer til tøjfremstilling  
Redskaber til tøjfremstilling  
Teknikker til tøjfremstilling  
Indkøb og forbrug  
Fremstillingen  
Folkekunst  
Folkedans og tøj  

Hvor får du inspiration og hvilke kilder har vi fra tiden 1770-1870?


Danske Folkedanseres udstilling 2008 med tøj fra Vendsyssel Historiske Museum, Bagsbo Museum og Sæby Museum

Museernes tekstilsamlinger

Vendsyssels Historiske Museum og mange andre museer rundt i landet har store tekstilsamlinger. Der laves ofte udstillinger med tekstiler over diverse emner.

 

Tekstiler er desværre meget følsomme overfor lys, luftfugtighed og berøring og derfor er de fleste tekstiler pakket ned i kasser med syrefrit papir. Det kan på den måde være svært at komme rigtig tæt på og ikke mindst at røre og evt. se bagsiden.

 
Scene fra Torvepladsen i Thisted den 2. juli 1830. Martinus Rørbye

Billeder, malerier, tegninger og evt. foto fra tiden

 

Malere:

 • Wilhelm Eckersberg (1783 –1853)
 • Martinus Rørbye (1803 –1848)
 • J. Th. Lundbye (1818 – 1848)
 • Lorenz Frølich (1820-1908)
 • Christen Dalsgaard (1824 – 1907) Billeder fra 1850
 • Julius Exner (1825 –1910)
 • F.C. Lund (1826-1901) Billeder fra 1864 (De danske nationaldragter)
 • Michael Ancher (1849 – 1927)
 • Anna Ancher (1859 –1935)
 • Fotograf Kirstine Lund, Hjørring (1882-1969)

Flere kvinder fortsatte med at bruge det karakterisktiske hovedtøj fra Vendsyssel. Her Anne Marie Mortensen, Tversted, fotograferet af Kirstine Lund 1891

Skifter, toldregnskaber, folketællinger m.m.

 • Skifter fra Bangsbo Museum
 • Fortegnelse over skifter fra Sæby (Findes på landsarkivet)

 Bøger, bondedagbøger, erindringer

 • Eskel Sørensen  ”Om klædedragten 1785 – 1815”
 • Brinck Seidelin, uddrag af ”De Vendelboers land”,     1828
 • Niels Hancke, uddrag af ”Nord for Limfjorden”: ”For et halvt århundrede siden” 1823 og ”Hundslund Marked” 1843
 • Andreas Gaardboe, ”Julefesten på Landet i detnordlige
 • Vendsyssel for 50 år siden” 1843
 • Evald Tang Kristensen ”Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv” 1891
 • J.J. Lønborg Friis, ”Vendsyssels Nationaldragt og Vendelboerne i gamle dage” 1902
 • Carl Klitgaard, ”Hjørring Bys historie” 1925

 


Prøvebøger

 • Chr. H. Nielsens prøvebøger. (1808 – 1881)
Prøver på de bånd, man kunne købe hos købmand Chr. H. Nielsen


Litteratur

 • Andersen, Bettina, ”Traditioner visioner” i ”Håndarbejde i skolen” 3/1998 

 • Andersen, Ellen, ”Danske Bønders Klædedragt”, Carit Andersens Forlag, 1960 

 • Andersen, H.C., ”Hørren” 

 • Andersen, Karen, ”Nogle Vendsysselske tekstiler fra 1800 tallet, deres oprindelse og omsætning, Vendsyssel årbog 1963

 • Andersen, Pauli, "Danske Bondevævninger, hvergarnsstoffer ca. 1750-1850", Borgen 1981 

 

 • Andresen, Gudrun og Sørensen, Klara, "Fra Silkesko til Bondens bo", Danmarks Folkelige Broderier 1988 

 • Andresen, Gudrun, ”Bondesyninger på lærred ” 1-3 , Borgen 1981-1986 

 • Andresen, Gudrun, ”Danske Bondeskjorter”, Borgen 1974 

 • Andresen, Gudrun, ”Særke, danske bondekvinders særke og oplod fra ca. 1770 til ca. 1870”, Borgen 1976 

 • Andresen, Gudrun m.fl., ”Bondestrik – strømper til mænd og kvinder” Danske folkedansere 1983 

 • Becher, Karin m.fl. ”Bukser Til Folkedragten, syvejledning”, Landforeningen Danske folkedansere 2003 

 • Benzon, Gorm, ”Sagnenes Danmark, Jylland nord for Limfjorden”, Aarsleff & Friis, 1983 

 • Bjørnstad, Pia m.fl., ”Design og tekstil”, Tell Forlag, 2004 

 • Bonde og marked i 1700-tallet, Landbohistorisk tidsskrift 1997:2 ”Bol og by” 

 • Bonniers store Håndarbejdsleksikon, Bonniers Specialmagasiner, 1996 

 • Brinck-Seidelin, L.C. ”Hjørring Amt” beskrevet efter opfordring fra Det kgl. Landhusholdningsselskab, 1828 genoptrykt 1978, Historisk Samfund for Vendsyssel Amtsforvalter og kammerjunker 

 • Hanne Frøsig Dalgård, ”Tenen” nr. 1 2007/2008 

 • ”Danske dragter”:
 • 1. Andersen, Ellen, ”Moden i 1700-årene”
 • 2. Andersen, Ellen,  ”Moden 1790 – 1840”
 • 3. Bech, Viben, ”Moden 1840 – 1890”
 • 4. Bech, Viben, "Moden 1890 – 1920“
 • 5. Bech, Viben, "Kostumer og modedragter i det Kongelige Teaters herregarderobe“
 •  
 • Fischer, Birthe Karin, „Bånd og redskab“, Sesam 1978 

 • Friis, J.J. Lønborg, „Vendsyssels Nationaldragter” 1902 

 • Grølsted, Ester, ”Sy folkedragten selv”. Høst 1985 

 • Gaardboe, Andreas Peter: ”Fortidsminder fra Vendsyssel, Historisk - topografisk og Kulturhistoriske brudstykker”, Jydsk Forlags-Forretning, Aarhus 1893 

 • Hancke, Niels, "Nord for Limfjorden", 1873 

 • Hanghøj, Sara, Agnete Bjerre, ”Det gode håndværk får sjælen til at synge!”, i ”Husflid” 5/2001 

 • Hansen, Børje, ”Almose, kopstafolk og kultur vid slutet af 1700 tallet i Sydostra Skåne” 

 • Hansen, H.H., ”Fra håndfæstning til grundlov”, J.Fr. Clausens Forlag, 1966 

 • Jensen, Birthe ”Tidernes tekstile halsklædning” i Håndarbejde i skolen, 2005 nr. 1 

 • Jensen, Birthe m.fl. i ”Sæbybogen 2007”, Sæby Museum 2007 

 • Jørgensen, Agnes, ”Vejledn. ved måltagning. til tilskæring af knæbukser med klap” og ”Syvejledning til lang vest”, 1981 

 • Kjærulff, Birgit, ”Sagn i Salling”, Forlaget Krævsgaard, Skive 2001 

 • Kraglund, Minna, ”Det gode håndværk, tråden i dansk tradition”, Hovedland 2001 

 • Kragelund, Minna, ”Folkedragter, landboliv i fællesskabets tid”, Lademann 1978 

 • Kristensen, Evald Tang, ”Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv”, Gyldendalske boghandel 1891 

 • Kristensen, Johs. E. Tang  ”Rasmus Henrik Krause, naturmaler og antikvar”, Lademann 

 • Kræmmers Vareudbud: Rigsarkivet, rentekammeret, Kommissionen af 26.8.1732 v/Johannes Mølgård 

 • Landsforeningen Danske Folkedansere, ”Danske Folkedanseres uddannelse i dragtsyningsteknikker” 

 • Landsforeningen Danske Folkedansere ”Rapport fra: Nordisk dragtseminar 4.-8. august 2003” 

 • Landsforeningen Danske Folkedansere, ”Østjyllandsmappen” 

 • Lasson, Frans, ”Rørbys tegninger”, København 1992. (Martinus Rørby rejste fra Danmark til Norge iflg. Brinck Seidelin) 

 • Lexow, Einar, ”Norske Folkedragter”, Johs. T.L. Dreiers, Kristiania 1913, udg. Af Norsk Folkemuseum 

 • Lind, Vibeke, ”Strik med nordisk tradition”, HØST & SØN 1995 

 • Lolland-Falsters Historiske Samfunds Årbog VI – Bind I – 1949 

 • Lorenzen, Erna, ”Arvegods”, Poul Kristensens forlag, 1982 

 • Lorenzen, Erna, ”Folks tøj i og omkring Århus 1675-1850”, Universitetsforlaget i Århus 1975  • Lorenzen, Erna, ”Hvem sagde nationaldragt?”, Wormianum, Højbjerg 1987 

 • Lorenzen, Erna, ”Tråde bagud”, Skals Håndarbejdsseminarium 1985  

 • Madsen, Allan, ”Tekstilproduktionens historie under overgangen fra feudalisme til kapitalisme” 1600-1850, Akademisk forlag 1978 

 • Meier, vareleksikon 

 • Mikkelsen, Morten m.fl., ”Standet i Nuet” i Kristeligt Dagblad 7.2.2003 

 • Mortensen, Erik, Alt er en gave”, Klassisk kunst i Statens Museum for kunst 1996 

 • Mølbjerg, Ingvard, ”Asdal gennem 600 år” 

 • Mølgård, Johannes, ”Det mørke Jylland” artikel i ”Arv og Eje” 

 • Mygdal, Madsen, Elna, ”Lidt om dragter fra Hjørring Amt”, Dansk turistforenings årsskrift 1932 s. 213-232 ”Nord for Limfjorden” VHM 46. Elna Mygdal blev ansat på Nationalmuseet og hendes beskrivelser er grundlaget for Ellen Andersens ”Danske Bønders klædedragt” 

 • Nielsen, Ester ”Farvning med planter efter gamle metoder” København 1972 

 • Nielsen, Mogens, ”Kulturhistorie – hvorfor og hvordan” i ”Håndarbejdsfagenes identitet”, Direktoratet for folkeskolen 1980 

 • Nielsen, Mogens, ”Mennesket som håndværker – en væsentlig kulturfaktor”, i Folkeskolen nr. 35 1979 

 • Noss, Aagot, ”Med ein fot i melleomalderen”, i Byg og Bygd, Norsk Folkemuseums årbok 1987-88

 • Nygård, Georg, udgivelse af Martinus Rørbys rejsedagbog 1930 (1803-1849)  • Nødskov, Gitte, ”Landlige tekstiler fra Himmerland og Kjær Herred”, Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred 1992 

 • Overmark, Karl Kr., ”Da Hjørring blev by”, Hjørringbogen 1993 

 • Pahuus, Mogens, ”Forenende modsætninger, Løgstrups pædagogiske filosofi” i ”Pædagogiske grundfortællinger” red. Niels Reisholm m.fl., KVAN 1999 

 • Pallesen, Lis, ”Farver”, Gyldendal undervisning, 2000

 • Paludan, Charlotte m.fl., "98 Mønsterbøger til Broderi, Knipling og Strikning", Det danske Kunstindustrimuseum, 1991

 • Plougg, Marianne, "Nattrøjer" 

 • ”Politikkens visuelle håndarbejdsbog”, Politikkens forlag, 1995 

 • Poulsen, Bjørn, ”Land by – marked to økonomiske landskaber” 

 • Rostovtzeff, M., ”Grækenlands historie”, Paludans fiol-bibliotek, 1967 

 • Rykind-Eriksen, Kirsten, ”Et vist simpelt, ærbart Udseende”, Kalundborg og Omegns Museum, 1994 

 • Rössing, Mette Lise, ”På vej mod langsomheden” i Håndarbejde i skolen” 1/2001 

 • Sallingboe, Britt, ”Form Farve Fantasi”, danmarks mindste forlag, 2002 

 • Senn, Johannes, ”Bergens beskrivelse”, København 1737 

 • Senn, Johannes, ”Danske Nationale klædedragter”, Universitetsbiblioteket 

 • Senn, Johannes. ”Norske Nationale Klædedragter”, Heinr. Gottfr. Ludewigs forlag 

 • Skougaard, Mette m.fl. ”Uld og hør”, Nationalmuseet 1983 

 • Steenberg, Aksel, ”Dagligliv i Danmark” 

 • Steffensen, Helga, ”Håndarbejdsundervisning”, Borgen 1978 

 • Sørensen, Hanne Schaumburg, ”Alle Tiders  Gevandter”, i Håndarbejde i skolen 4/2000 

 • Thorvaldsens Museums udstillingskatalog København fra 1981 • Thyrring, Ulla og Lorenzen, Erna, "Folketøj på landet 1830 - 1880

   

 • Tornehave, Bodil, ”Anne Cathrine Buddes Mønsterbog”, Notabene 1988 

 • Undervisningsministeriet, ”Klare Mål – Håndarbejde – faghæfte 9”, UVM`s forlag, Kbh. 2002 

 • Vedsted, Jakob, ”Farvergården i Ebeltoft. En bygning og et håndværks historie”, Ebeltoft 1993 

 

Hjemmesider:

 

Kompendium i farvelære:

http://www.idamarie.dk/idamarie/Farvelaere/kompendium.htm

 

http://www.historie-online.dk/special/husflid/kvinder.htm

 

http://vofl3450.homeunix.net/DanishFolk/dance.html

 

Dragtpuljen v/Tove Engelhardt Mathiasen  www.dragt.dk

http://www.dragt.dk/artikler/index.html

 

Kulturarvsstyrelsen  www.kulturarv.dk tlf. 33 74 51 00

 

Rosenborg museum www.Kongedragter.dk

 

Ringsted museum giver børn mulighed for at se i gamle billeder og læse historier http://historienshus.ringsted.dk/side_v.asp?indholdid=133

 

Randers Museum ”Middelalderen i børnehøjde” børn kan komme og klæde sig ud og spille middelalderspil. Udstilling af skomagerfamilie i rekonstrueret tøj (Tenen nr. 4 2006/2007) http://www.khm.dk/index.htm

 

Håndarbejde og museer: http://www.emu.dk/gsk/fag/hnd/museer/index.html

 

Farvning: http://www.dragt.dk/artikler/farveriet/index.html

  

Ideer: Creativ http://www.cchobby.dk/pages/showidea.asp?ideaGuid=11120

 
  Hvordan får du gode ideer?
  Hvordan får du lyst til at lave noget?
  Hvor får du input og viden?
  Hvordan skabes mode og egnspræg?